A Klaszterről

A STEPP - Science, Technology and Education Platform for Photonics, Hungary klaszter létrejöttét több évtizedes K+F+I kooperáció előzte meg Magyarországon. A hazai fotonikai, lézerfizikai akadémiai kutatásokat az utóbbi évtizedekben több város és kutatóhely is fémjelzi (Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, MTA Wigner Fizikai Intézet), amely kutatások színvonalát jól jellemzi a szegedi Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS, http://www.eli-hu.hu) kutatási nagyberendezés megépítésének ténye.

Alapító tagok

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását. A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson.

 • Szegedi Tudományegyetem
 • 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 • Központi telefonszám: (+36-62) 544-000
 • Központi fax: (+36-62) 546-371
Ugrás az SZTE honlapjára ››

ELI-Attosecond, Szeged

A Szegeden megépülő ELI-ALPS kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skáláját – különös tekintettel a koherens extrém-ultraibolya (XUV) és röntgensugárzásra, valamint az attoszekundumos impulzusokra – tegye hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közösség különböző felhasználói csoportjai számára.
Az ELI-ALPS által támasztott hálózatosodási igény hívta életre 2014-ben a hazai lézeres felsőoktatás főbb szereplői tömörítő klasztert - mint hídképző szervezetet - Lézerek és Alkalmazásai Oktatási Klaszter néven, amely 2015-re tematikailag és szervezetileg is kibővült a lézeres technológiák irányába, nyitva a hazai lézeres, fotonikai vállalkozások felé.

 • H-6728 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87.
 • Email: info@eli-alps.hu
 • Telefon: +36 62 550 190
 • Fax: +36 62 550 191
Ugrás az ELI-ALPS honlapjára ››

Kecskeméti Főiskola

A Kecskeméti Főiskola Magyarország Dél-alföldi Régiójában a műszaki, az informatikai, az agrár-, és a pedagógiai képzés központja, amely 2000. január 1-jén alakult meg három, nagy múltra visszatekintő, elismert, a hallgatók körében népszerű főiskola integrációjával. Az azóta eltelt időszakban az intézményünk legfőbb jellemzőjévé vált, hogy nyitott az innovációra, gyorsan és rugalmasan reagál minden kihívásra, ezért több területen egyedülálló eredményeket értünk el.

 • 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 • 6001 Kecskemét, Pf.: 700.
 • Telefon: +36 76 501 960
 • Fax: +36 76 501 979
Ugrás a KEFO honlapjára ››

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutatói bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 21 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak. A szakkollégiumok és tudományos diákkörök célja a diákok tudományos munkájának támogatása.

 • Pécsi Tudományegyetem
 • H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
 • Telefon: +36-72/ 501-500
 • Email: info@pte.hu
Ugrás a PTE honlapjára ››

További tagok

Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.

Tovább a weboldalra ››

CE Optics Természettudományi Kutató-Fejlesztő Kft.

 

 

Tovább a weboldalra ››

Edutus Főiskola

Tovább a weboldalra ››

LASRAM Engineering Kft.

Tovább a weboldalra ››

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Tovább a weboldalra ››
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×